Podstawowym elementem systemu zapewniania jakości kształcenia na WMiI jest Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, powoływana na każdą kadencję zarządzeniem Dziekana na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 221 z dnia 2010-06-21.

Skład i zadania Komisji na kadencję 2016-2020 określa ZARZĄDZENIE nr 2 Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ z dnia 28.09.2016.

 

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

Prof. dr hab. Marcin Studniarski – Dziekan

Prof. dr hab. Stanisław Goldstein – Przewodniczący

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak – Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

Dr Monika Bartkiewicz – Prodziekan ds. dydaktycznych

Dr Witold Budzisz

Dr Piotr Cybula

Dr Dariusz Doliwa

Dr Krzysztof Kaniowski

Dr Anna Loranty

Dr Aneta Tomaszewska

Mgr Katarzyna Zapotoczna – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami

Mgr Aleksandra Gala–Jaskórzyńska – przedstawiciel doktorantów

Filip Wójcik – przedstawiciel studentów kierunku Matematyka

Łukasz Lisowski – przedstawiciel studentów kierunku Informatyka

Dorota Rek – przedstawiciel studentów kierunku Analiza Danych

 

Sprawozdania:
Sprawozdanie z prac Komisji w roku akademickim 2017/2018.
Sprawozdanie z prac Komisji w roku akademickim 2016/2017.
Sprawozdanie z prac Komisji w roku akademickim 2015/2016.
Sprawozdanie z prac Komisji w roku akademickim 2014/2015.
Sprawozdanie z prac Komisji w roku akademickim 2013/2014.
Sprawozdanie z prac Komisji w roku akademickim 2012/2013.
Sprawozdanie z prac Komisji w latach 2010-2012.