Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące jakości kształcenia na WMiI prosimy kierować na adres

wkjk@wmii.uni.lodz.pl