Na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ realizowane są działania pozwalające na systematyczne zwiększanie efektywności i atrakcyjności procesu kształcenia. Procedury te tworzą spójny system zapewniania jakości kształcenia. Objęci nimi są pracownicy i studenci wszystkich poziomów i form studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego jest Uchwała RW nr 130 w sprawie Systemu zapewniania jakości kształcenia na WMiI UŁ.

 
Schemat działania systemu jakości kształcenia na WMiI

Niniejsza strona internetowa zawiera zbiór informacji i odniesień do materiałów związanych z problematyką jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.

Komentarze są wyłączone.